โครงการพัฒนาความรู้และการวิจัยสู่ระดับสากล

โครงการพัฒนาความรู้และการวิจัยสู่ระดับสากล

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตจัดโครงการพัฒนาความรู้และการวิจัยสู่ระดับสากล  ระหว่างวันที่ 14-28 ธันวาคม 2561  โดยเชิญ Dr. David Satran   จาก University of Delaware ประเทศสหรัฐอเมริกา  มาบรรยายในหัวข้อ “The...
บัณฑิตวิทยาลัยเปิดคลินิก i-Thesis ให้คำปรึกษา สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มศว

บัณฑิตวิทยาลัยเปิดคลินิก i-Thesis ให้คำปรึกษา สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มศว

คลินิก i-Thesis เปิดบริการให้คำปรึกษาด้านระบบ  i-Thesis สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา  มศว ช่วงเวลาให้บริการ ดังนี้ 1.  วันจันทร์  พุธ ...