กำหนดการรับบัตรประจำตัวนิสิต ภาคต้น ปีการศึกษา 2561

กำหนดการรับบัตรประจำตัวนิสิต ภาคต้น ปีการศึกษา 2561

นิสิตที่มีรายชื่อ (ตรวจสอบรหัสประจำตัวนิสิต) รอบที่ 1  สามารถรับบัตรได้ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 กันยายน 2561

นิสิตที่มีรายชื่อ (ตรวจสอบรหัสประจำตัวนิสิต) รอบที่ 2  สามารถรับบัตรได้ตั้งแต่วันที่ 25  กันยายน – 25 ตุลาคม 2561
เวลา 8.30 – 16.00 น. ณ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา มศว ประสานมิตร

ตรวจสอบรายชื่อได้ที่

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1i-V3R-S4KTIYuteDRY-pjxbvKGohuGaMv9BOKMlgz4c/edit#gid=0