ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 1

ศูนย์การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2562 ภาคต้น (รอบที่ 2)

ระเบียบการรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิต ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น  (รอบที่ 2) รายละเอียด คลิก

ขั้นตอนการสมัคร  รายละเอียด คลิก

ผู้ที่สนใจสมัครสามารถเป็นนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา สามารถดู รายละเอียดได้ที่  http://admission.swu.ac.th/listadmtype.php