ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 1 รอบ 3

📣📣📣 ประกาศ 📣📣📣

คณะมนุษยศาสตร์ เปิดรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิคศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2562 รอบที่ 3 เปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 17 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2562
รายละเอียดการรับสมัคร คลิก 

📌 หลักสูตรระดับ ปริญญาโท คลิก

📌📌 หลักสูตรระดับ ปริญญาเอก คลิก