ขอเชิญนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาทุกท่าน เข้าร่วมงานปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

ขอเชิญนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาทุกท่าน เข้าร่วมงานปฐมนิเทศนิสิตใหม่
ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 🎉
เสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2565 (09.00 -12.00 น.)
💻 Meeting ID: 945 7656 8085
💻 Passcode: 060765
จัดในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ ZOOM Meeting
เตรียมพร้อมสู่การเป็นนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาในยุคโควิค
และการเสวนาวิชาการ จากศิษย์เก่า และนิสิตปัจจุบันของบัณฑิตวิทยาลัย
รายละเอียดเพิ่มเติม : https://shorturl.asia/pQLBo

The newly admitted master’s students of Srinakharinwirot University are invited to attend the orientation day via Zoom.
6th August 2022 (09.00am-12.00pm)
💻 Meeting ID: 945 7656 8085
💻 Passcode: 060765
For more information: https://shorturl.asia/pQLBo