บริการตรวจสอบการคัดลอกผลงานด้วย Turnitin

ขั้นตอนการตรวจการคัดลอกผลงานด้วยโปรแกรม Turnitin


How to Check Plagiarism using Turnitin


使用Turnitin系统进行论文查重的步骤


 

นิสิตสามารถศึกษาและเข้าใช้งานบริการตรวจสอบการคัดลอกผลงานด้วย Turnitin ได้ที่ลิงค์ https://lib.swu.ac.th/index.php/services/special-service/turnitin-serviceคลิปวิดีโอสำหรับอบรมการใช้โปรแกรม Turnitin