เปิดรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา 2565 รอบที่ 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สำหรับท่านใดที่ไม่ทันรอบแรก เรายังมีรอบที่ 2 นะคะ 🥰🥰
📢เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2565 รอบที่ 2📢
ศูนย์การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มศว เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ระดับปริญญาโท เข้าศึกษาต่อในภาคปลาย ปีการศึกษา 2565 จำนวน 2 หลักสูตร ได้แก่
📝 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
– สาขาวิชาภาษาศาสตร์ในการสื่อสารดิจิทัล
– สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
📅เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 18 พฤศจิกายน 2565
💻 สมัครได้ที่ https://admission.swu.ac.th/admissions2/index.php
💓สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ https://rb.gy/n62jul (LINE OpenChat)
หรือโทร 02-649-5000 ต่อ 16078, 16206
เข้าชม Website ได้ที่ http://cgs.hu.swu.ac.th/
——————————————
📢Master’s Degree Admission in the Second Semester, the Academic Year 2022 Round 2📢
The Center of Graduate Studies, the Faculty of Humanities SWU, is accepting applications for graduate students in the second semester, the academic year 2022 (Round 2) for 2 programs as follows
📝Master of Arts Program in
– Linguistics in Digital Communication
– English
📅 Registration Period: Now – 18th November 2022
📑 User manual for international applicants: https://drive.google.com/…/1BpsO75RUJcr6usGRL…/view…
💓 If you have any questions, please join LINE OpenChat by the link https://rb.gy/n62jul or tel. 02-649-5000 ext. 16078, 16206
You can visit the website at http://cgs.hu.swu.ac.th/ to see the program’s details.