ประกาศรับสมัครผู้ขอรับทุนการศึกษาแก่นิสิตนักศึกษาบัณฑิตศึกษา เพื่อใช้ในการค้นคว้าวิจัย ประจำปี 2563 (ปริญญาโทและปริญญาเอก)

มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ประกาศรับสมัครผู้ขอรับทุนการศึกษาแก่นิสิตนักศึกษาบัณฑิตศึกษา เพื่อใช้ในการค้นคว้าวิจัย ประจำปี 2563 (ปริญญาโทและปริญญาเอก) หากสนใจสามารถส่งใบสมัครพร้อมเอกสารขอรับทุนไปที่ฝ่ายเลขานุการมูลนิธิฯ ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน…

การปฐมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 2563

ภาพบรรยากาศการปฐมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 เมื่อวันที่ 29-30 สิงหาคม 2563…